Wijzigingsbesluit Besluit toezicht beleggingsinstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 31-12-2006

Besluit van 13 december 1994, houdende wijziging van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, 22 juli 1994, nr. BGW 94/908;

Gelet op artikel 5, eerste lid, artikel 6, vijfde lid, artikel 12, eerste en tweede lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen;

Gezien het advies van De Nederlandsche Bank N.V. (van 16 juni 1994);

De Raad van State gehoord (advies van 11 november 1994, nr. W06.94.0490);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 6 december 1994 (nr. BGW 94/1533-U);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Ten aanzien van beleggingsinstellingen waarvan het boekjaar niet gelijk is aan het kalenderjaar, blijven de bepalingen van dit besluit buiten toepassing tot aan het tijdstip waarop in 1995 de nieuwe verslagperiode begint, dan wel, indien dat tijdstip ligt na 30 juni 1995, tot aan het tijdstip waarop in 1995 de eerste periode begint waarover halfjaarcijfers moeten worden bekend gemaakt.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 1994

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de achtentwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven