Regeling slepen

[Regeling vervallen per 01-10-2013.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 30-09-2013

Regeling slepen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op artikel 14, tweede lid van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

In deze regeling wordt mede verstaan onder:

a. sleep:

een door een luchtvaartuig d.m.v. een sleepkabel voortgetrokken sleepnet, doel voor richt- en schietoefeningen of een zweefvliegtuig;

b. sleepkabel:

het geheel van onderdelen dat de verbinding vormt tussen het luchtvaartuig en de sleep.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

Voor vluchten waarbij een zweefvliegtuig of een sleepnet wordt gesleept, of waarbij voor militaire doeleinden wordt gesleept, gelden de volgende regels:

  • a. de vlucht wordt uitgevoerd als VFR-vlucht;

  • b. boven Nederlands grondgebied tot 200 m buiten de kustlijn bedraagt de minimum vlieghoogte 425 m boven de grond of het water;

  • c. de sleep en de sleepkabel worden zodanig ontkoppeld dat het luchtverkeer en personen of zaken op het aardoppervlak niet in gevaar worden gebracht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

De regeling van de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst van 27 oktober 1982, nr LVB/L 25429, Stcrt 1982, 231 wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling slepen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven