Regeling procedures

[Regeling vervallen per 26-03-2006.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 12-05-2005 t/m 25-03-2006

Regeling houdende vaststelling van naderings-, vertrek- en wachtprocedures alsmede luchtverkeerspatronen voor luchtvaartterreinverkeer

De Minister van Verkeer en Waterstaat Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op artikel 10 van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Artikel 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 26-03-2006]

De naderings-, vertrek- en wachtprocedures alsmede luchtverkeerspatronen voor luchtvaartterreinverkeer in het vluchtinformatiegebied Amsterdam worden vastgesteld, als aangegeven in de bijlage, onder verwijzing naar de bladzijden in de luchtvaartgids, alwaar de betreffende procedures en luchtverkeerspatronen worden gepubliceerd. Van wijzigingen in deze bladzijden van de luchtvaartgids wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 2. Intrekking

[Regeling vervallen per 26-03-2006]

De Beschikking van 20 december 1985 / nr. LVB/L 26615 Rijksluchtvaartdienst/Stcrt. 1986, 13, wordt ingetrokken.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 26-03-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Artikel 4. Citeertitel

[Regeling vervallen per 26-03-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling procedures.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling procedures

[Regeling vervallen per 26-03-2006]

Luchtvaartgids, Volume I

[Regeling vervallen per 26-03-2006]

Luchtvaartterrein Schiphol (EHAM)

AD 2.EHAM-17/18

d.d. 12 mei 2005

Noise abatement procedures

AD 2.EHAM-19/31

d.d. 12 mei 2005

Instrument departure procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-31/41

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-SID-OVERVIEW

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart

AD 2.EHAM-SID-04

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 04

AD 2.EHAM-SID-06

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 06

AD 2.EHAM-SID-SUP-06

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 06 supplementary

AD 2.EHAM-SID-09

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 09

AD 2.EHAM-SID-18C

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 18C

AD 2.EHAM-SID-18L

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 18L

AD 2.EHAM-SID-22

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 22

AD 2.EHAM-SID-24

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 24

AD 2.EHAM-SID-27

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 27

AD 2.EHAM-SID-36C

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 36C

AD 2.EHAM-SID-36L

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 36L

AD 2.EHAM-SID-SUP-36L

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 36L supplementary

AD 2.EHAM-STAR.1

d.d. 12 mei 2005

Standard arrival chart

AD 2.EHAM-STAR.2

d.d. 12 mei 2005

Standard arrival chart

AD 2.EHAM-IAC-06.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 06 ILS and SOKSI APCH

AD 2.EHAM-IAC-06.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 06 RNAV night transitions

AD 2.EHAM-IAC-06.3

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 06 NDB/DME

AD 2.EHAM-IAC-09.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 09 VOR/DME

AD 2.EHAM-IAC-18C.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 18C ILS and REGSU APCH

AD 2.EHAM-IAC-18C.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 18C NDB/DME

AD 2.EHAM-IAC-18R.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 18R ILS and NIRSI APCH

AD 2.EHAM-IAC-18R.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 18R RNAV night transitions

AD 2.EHAM-IAC-18R.3

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 18R VOR/DME AMS

AD 2.EHAM-IAC-18R.4

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 18R SRE

AD 2.EHAM-IAC-22.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 22 ILS

AD 2.EHAM-IAC-22.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 22 SRE

AD 2.EHAM-IAC-24.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 24 VOR/DME PAM

AD 2.EHAM-IAC-27.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 27 ILS

AD 2.EHAM-IAC-27.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 27 VOR/DME

AD 2.EHAM-IAC-36C.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 36C ILS and LOMKO APCH

AD 2.EHAM-IAC-36C.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 36C VOR/DME

AD 2.EHAM-IAC-36R.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 36R ILS and MONUT APCH

AD 2.EHAM-IAC-36R.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 36R NDB/DME

AD 2.EHAM-IAC-MISC

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart SRE

AD 2.EHAM-VAC.1

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

AD 2.EHAM-VAC.2

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart VFR traffic circuits

     

Luchtvaartterrein Budel (EHBD)

AD 2.EHBD-5/8

d.d. 12 mei 2005

Instrument departure procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-9/11

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-SID-OVERVIEW

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart

AD 2.EHBD-SID-03

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 03

AD 2.EHBD-SID-21

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 21

AD 2.EHBD-STAR

d.d. 12 mei 2005

Standard arrival chart

AD 2.EHBD-IAC-21

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 21 NDB/DME

AD 2.EHBD-VAC.1

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

AD 2.EHBD-VAC.2

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart VFR traffic circuits

     

Luchtvaartterrein Maastricht Aachen (EHBK)

AD 2.EHBK-6/9

d.d. 12 mei 2005

Instrument departure procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-9/16

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-SID-OVERVIEW

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart

AD 2.EHBK-SID-04

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 04

AD 2.EHBK-SID-22

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 22

AD 2.EHBK-STAR.1

d.d. 12 mei 2005

Standard arrival chart

AD 2.EHBK-STAR.2

d.d. 12 mei 2005

Standard arrival chart

AD 2.EHBK-IAC-04.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 04 ILS/DME and BEMTI approach

AD 2.EHBK-IAC-04.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 04 BAXIM, BOBMO, MODRU, OLNO, RUMER and THORN RNAV transitions

AD 2.EHBK-IAC-04.3

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 04 NDB/DME and BEMTI approach

AD 2.EHBK-IAC-04.4

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 04 SRE

AD 2.EHBK-IAC-22.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 22 ILS/DME

AD 2.EHBK-IAC-22.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 22 BAXIM, BOBMO, MODRU, OLNO, RUMER and THORN RNAV transitions

AD 2.EHBK-IAC-22.3

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 22 NDB/DME

AD 2.EHBK-IAC-22.4

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 22 SRE

AD 2.EHBK-VAC.1

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

AD 2.EHBK-VAC.2

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart visual traffic circuits for light ACFT

     

Luchtvaartterrein Eelde (EHGG)

AD 2.EHGG-6/10

d.d. 12 mei 2005

Instrument departure procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-10/12

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-SID-OVERVIEW

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart

AD 2.EHGG-SID-05

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 05

AD 2.EHGG-SID-23

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 23

AD 2.EHGG-STAR

d.d. 12 mei 2005

Standard arrival chart

AD 2.EHGG-IAC-05.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 05 VOR/DME

AD 2.EHGG-IAC-05.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 05 NDB

AD 2.EHGG-IAC-23.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 23 ILS

AD 2.EHGG-IAC-23.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 23 VOR/DME

AD 2.EHGG-IAC-23.3

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 23 NDB

AD 2.EHGG-IAC-MISC

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart all RWYs SRE

AD 2.EHGG-VAC.1

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

AD 2.EHGG-VAC.2

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart VFR traffic circuits RWY 01/19

AD 2.EHGG-VAC.3

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart VFR traffic circuits RWY 05/23

     

Luchtvaartterrein Lelystad (EHLE)

AD 2.EHLE-5/7

d.d. 12 mei 2005

Instrument departure procedures Lelystad Aerodrome

AD 2.EHLE-7/8

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach procedures Lelystad Aerodrome

AD 2.EHLE-SID-OVERVIEW

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart

AD 2.EHLE-SID-05

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 05

AD 2.EHLE-SID-23

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 23

AD 2.EHLE-STAR

d.d. 12 mei 2005

Standard arrival chart

AD 2.EHLE-IAC-05.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 05 NDB/DME

AD 2.EHLE-IAC-05.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 05 NDB

AD 2.EHLE-IAC-23.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 23 NDB/DME

AD 2.EHLE-IAC-23.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 23 NDB

AD 2.EHLE-VAC

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart RWY 05/23 and MLA RWY

     

Luchtvaartterrein Rotterdam (EHRD)

AD 2.EHRD-7/11

d.d. 12 mei 2005

Instrument departure procedures Rotterdam Airport

AD 2.EHRD-11/13

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach procedures Rotterdam Airport

AD 2.EHRD-SID-OVERVIEW

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart

AD 2.EHRD-SID-06

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 06

AD 2.EHRD-SID-24

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 24

AD 2.EHRD-STAR

d.d. 12 mei 2005

Standard arrival chart

AD 2.EHRD-IAC-06.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 06 VOR/DME

AD 2.EHRD-IAC-24.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 24 ILS

AD 2.EHRD-IAC-24.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 24 VOR/DME

AD 2.EHRD-VAC.1

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

AD 2.EHRD-VAC.2

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart VFR traffic circuits radio equipped light aircraft

AD 2.EHRD-VAC.3

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart VFR training circuits

     

Luchtvaartterrein (MIL) Eindhoven (EHEH)

AD 2.EHEH-7/11

d.d. 12 mei 2005

Instrument departure procedures Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-11/15

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach procedures Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-SID-OVERVIEW

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart

AD 2.EHEH-SID-04

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 04

AD 2.EHEH-SID-22

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 22

AD 2.EHEH-STAR

d.d. 12 mei 2005

Standard arrival chart

AD 2.EHEH-IAC-04.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 04 ILS/DME

AD 2.EHEH-IAC-04.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 04 NDB/DME

AD 2.EHEH-IAC-22.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 22 ILS/DME

AD 2.EHEH-IAC-22.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 22 NDB/DME

AD 2.EHEH-VAC.1

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

AD 2.EHEH-VAC.2

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart VFR traffic circuits

     

Luchtvaartterrein (MIL) De Kooy (EHKD)

AD 2.EHKD-5/6

d.d. 12 mei 2005

Instrument departure procedures De Kooy Aerodrome (MIL)

AD 2.EHKD-6/7

d.d. 12 mei 2005

Initial approach procedures De Kooy Aerodrome (MIL)

AD 2.EHKD-IAC-04.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 04 VOR/DME

AD 2.EHKD-IAC-22.1

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 22 ILS

AD 2.EHKD-IAC-22.2

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 22 VOR/DME

AD 2.EHKD-IAC-MISC

d.d. 12 mei 2005

Instrument approach chart RWY 04/22 SRE

AD 2.EHKD-VAC

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

     

Luchtvaartterrein (MIL) Soesterberg (EHSB)

AD 2.EHSB-1/3

d.d. 12 mei 2005

Departure procedures Soesterberg (MIL)

AD 2.EHSB-3

d.d. 12 mei 2005

Initial approach procedures Soesterberg (MIL)

AD 2.EHSB-SID-OVERVIEW

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart

AD 2.EHSB-STAR

d.d. 12 mei 2005

Standard arrival chart

     

Luchtvaartterrein (MIL) Twenthe (EHTW)

AD 2.EHTW-1/3

d.d. 12 mei 2005

Departure procedures Twenthe (MIL)

AD 2.EHTW-3

d.d. 12 mei 2005

Initial approach procedures Twenthe (MIL)

AD 2.EHTW-SID-OVERVIEW

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart

AD 2.EHTW-SID-06

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 06

AD 2.EHTW-SID-24

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 24

     

Luchtvaartterrein (MIL) Valkenburg (EHVB)

AD 2.EHVB-1/5

d.d. 12 mei 2005

Departure procedures Valkenburg (MIL)

AD 2.EHVB-5/6

d.d. 12 mei 2005

Initial approach procedures Valkenburg (MIL)

AD 2.EHVB-SID-OVERVIEW

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart

AD 2.EHVB-SID-05

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 05

AD 2.EHVB-SID-16

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 16

AD 2.EHVB-SID-23

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 23

AD 2.EHVB-SID-34

d.d. 12 mei 2005

Standard instrument departure chart RWY 34

AD 2.EHVB-STAR

d.d. 12 mei 2005

Standard arrival chart

Luchtvaartgids, Volume II

[Regeling vervallen per 26-03-2006]

Luchtvaartterrein Budel (EHBD)

AD 2.EHBD-7/8

d.d. 12 mei 2005

Vliegprocedures

AD 2.EHBD-VAC.1

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

AD 2.EHBD-VAC.2

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart VFR traffic circuits

     

Luchtvaartterrein Drachten (EHDR)

AD 2.EHDR-VAC

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

     

Luchtvaartterrein Hoogeveen (EHHO)

AD 2.EHHO-VAC

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

     

Luchtvaartterrein Hilversum (EHHV)

AD 2.EHHV-VAC.1

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

AD 2.EHHV-VAC.2

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

     

Luchtvaartterrein Lelystad (EHLE)

AD 2.EHLE-VAC

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart RWY 05/23 and MLA RWY

     

Luchtvaartterrein Midden Zeeland (EHMZ)

AD 2.EHMZ-VAC.1

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart RWY 09

AD 2.EHMZ-VAC.2

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart RWY 27

     

Luchtvaartterrein Seppe (EHSE)

AD 2.EHSE-VAC

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

     

Luchtvaartterrein Teuge (EHTE)

AD 2.EHTE-VAC

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

     

Luchtvaartterrein Texel (EHTX)

AD 2.EHTX-VAC

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

     

Luchtvaartterrein Ameland (EHAL)

AD 2.EHAL-VAC

d.d. 12 mei 2005

Visual approach chart

Naar boven