Heffing van omzetbelasting met betrekking tot leveringen van resten en afvallen van metaal (goud e.d.) door tandtechnici en tandartsen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1995.
Geldend van 01-01-1995 t/m 31-12-2012

Annuleren

Wetstechnische informatie voor tekst

Informatie geldend op 01-01-1995

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 01-01-1995)

Opmerking

Besluit ook ingetrokken door Stct. 2013/5691 op 8 maart 2013.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Intrekking-regeling 14-12-2012 Stcrt. 2012, 26812 BLKB/2012/1868M 14-12-2012 Stcrt. 2012, 26812
01-01-1995 Nieuwe-regeling 12-12-1994 Infob. 1993, 12 VB94/4181 12-12-1994 Infob. 1993, 12

Annuleren

Naar boven