Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 1995–1996

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-09-1995 t/m 30-12-2004

Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 1995–1996

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 96c, derde lid, van de Wet op het basisonderwijs, artikel 93d, derde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en artikel 84a, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Geldswaarde formatierekeneenheden

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 2 Indien er sprake is van uitbesteding aan extern personeel – met uitzondering van uitbesteding van activiteiten waarvoor door de minister exploitatiekostenvergoeding ter beschikking wordt gesteld – bedraagt de geldswaarde, bedoeld in het eerste lid, in het schooljaar 1995–1996 voor het voortgezet onderwijs f 336,-, voor het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs f 351,-.

Artikel 2. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1995.

Artikel 4. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 1995–1996.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven