Vaststelling omroepbijdragen

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-01-1995 t/m 31-12-2008

Vaststelling omroepbijdragen

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Overwegende, dat de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindex voor de gezinsconsumptie over het kalenderjaar 1993 ten opzichte van het kalenderjaar 1992 met 2,1% is gestegen;

Voorts overwegende, dat de omroepbijdrage sedert 1 januari 1994 zevenentachtig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage A en eenenvijftig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage B bedraagt;

Gelet op artikel 111, vierde lid, van de Mediawet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De omroepbijdrage bedraagt negenentachtig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage A en tweeënvijftig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage B.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. Nuis

Naar boven