Warenwetregeling CE-markering voor speelgoed

[Regeling vervallen per 20-07-2011.]
Geldend van 01-01-1995 t/m 19-07-2011

Warenwetregeling CE-markering speelgoed

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de richtlijn nr. 93/68/EEG van de Raad van 22 juli 1993 tot wijziging van een twaalftal richtlijnen waaronder de richtlijn nr. 88/378/EEG van de Raad van 3 mei 1988, in verband met de harmonisatie van de bepalingen van deze richtlijnen betreffende het aanbrengen en het gebruik van de CE-markering (PbEG L220), alsmede op artikel 4, vierde lid, van het Warenwetbesluit speelgoed.

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 20-07-2011]

Deze regeling kan worden aangehaald als Warenwetregeling CE-markering voor speelgoed.

Artikel 3

[Vervallen per 20-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage bij artikel 1 van de Warenwetregeling CE-markering speelgoed

[Vervallen per 20-07-2011]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Staatscourant 1994/237.]

Terug naar begin van de pagina