Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst overgifte kentekenbewijs

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst invordering kentekenbewijs

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 39, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van het Kentekenreglement;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren der rijksbelastingdienst, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement worden aangewezen:

Artikel 4

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 september 1974, nr. RVW 65717, houdende aanwijzing van de ambtenaren, bedoeld in artikel 22, eerste lid onder b, van het Reglement kentekenregistratie (aanwijzing ambtenaren Rijksbelastingdienst) (Stcrt. 192), wordt ingetrokken.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst overgifte kentekenbewijs.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven