Toekenning eenmalige bijdrage aan Vereniging Kinderen uit de Japanse bezetting en de Bersiap 1941–1949

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 01-02-1995 t/m 31-01-2005

Toekenning eenmalige bijdrage aan Vereniging Kinderen uit de Japanse bezetting en de Bersiap 1941–1949

De Minister van Binnenlandse Zaken,

In aanmerking nemende het verzoek van de Vereniging Kinderen uit de Japanse bezetting en de Bersiap 1941–1949 (KJBB) om erkenning van de Indische oorlogswezen en aan die erkenning materieel inhoud te geven;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Aan de KJBB wordt ten behoeve van een door het bestuur van de KJBB na overleg met de werkgroep Indische wezen van de KJBB zelf te bepalen vorm van erkenning van de Indische oorlogswezen een eenmalige bijdrage toegekend ten bedrage van f 750.000,– (zevenhonderdvijftigduizend gulden).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De KJBB dient uiterlijk vier jaar na datum van deze beschikking bij de minister een bestedingsverslag met een bijbehorende accountantsverklaring in waaruit blijkt dat de eenmalige bijdrage en de daaruit eventueel verkregen rente is aangewend voor het beoogde doel.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Indien uit het bestedingsverslag blijkt dat de eenmalige bijdrage en de daaruit eventueel verkregen rente niet of niet geheel is aangewend voor het beoogde doel, kan de minister het niet voor het beoogde doel aangewende bedrag van de eenmalige bijdrage terugvorderen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Indien uit het bestedingsverslag blijkt dat van de eenmalige bijdrage en de daaruit eventueel verkregen rente nog een bedrag resteert zal de KJBB, in overleg met de minister, binnen één jaar daarvoor een bestemming bepalen.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven