Regeling met betrekking tot indexering van het dagloon

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
[Regeling materieel uitgewerkt per 02-02-2012.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 17-12-1994 t/m 31-12-2013

Regeling met betrekking tot indexering van het dagloon

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 28, tweede lid, Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BWOO);

In overeenstemming met de Sector Commissie Onderwijs en Wetenschappen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De daglonen worden herzien met ingang van de dag waarop en in de mate waarin de salarissen van het onderwijs- en onderzoekpersoneel worden herzien.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van de plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 1 maart 1994.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling met betrekking tot indexering van het dagloon.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven