Regeling vaststelling bedragen nascholing b.v.e. 1995

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 30-12-2004

Regeling vaststelling bedragen nascholing b.v.e. 1995

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op:

 • de artikelen 85a, 91a en 95d. 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • artikel 3.40a en artikel 3.62a, eerste lid, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs;

 • artikel II onderdelen R en S van de Wet van 23 mei 1990 (Stb. 266);

 • artikel 42, onderdeel c, van het Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994 (Stb. 554);

Besluit:

Artikel 1. Nascholingsbedragen scholen voor m.b.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De bedragen voor nascholing van het personeel van de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs zijn voor het kalenderjaar 1995 per leerling als volgt:

 • a1 Lange opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector techniek

   

  1995

  techniek

  f 37,-

  weg- en waterbouwkunde

  f 37,-

  proces- en laboratoriumonderzoek

  f 50,-

  nautische beroepen

  f 44,-

  algemene operationele techniek

  f 44,-

  fijnmechanische techniek

  f 37,-

  grafische techniek

  f 40,-

  fijne techniek

  f 40,-

  instrument techniek

  f 45,-

  edelsmeden

  f 41,-

  houtbewerking en woninginrichting

  f 40,-

  beschermings- en afwerkingstechnieken

  f 40,-

  vliegtuigtechnieken

  f 40,-

  mode en kleding

  f 40,-

  wegenbouwmachinisten

  f 51,-

  brood- en banketbakken

  f 40,-

  bedrijgsmanagement motorvoertuigen

  f 37,-

  reclame- en presentatietechnieken

  f 40,-

 • a2 Tussenopleidingen behorend tot de afdelingen in de sector techniek

   

  1995

  proces- en laboratoriumtechniek

  f 45,-

  algemene operationele techniek

  f 44,-

  nautische beroepen

  f 44,-

 • a3 Korte opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector techniek

   

  1995

  techniek

  f 37,-

  proces- en laboratoriumtechniek

  f 50,-

  nautische beroepen

  f 44,-

  grafische techniek

  f 40,-

  houtbewerking en woninginrichting

  f 40,-

  beschermings- en afwerkingstechnieken

  f 40,-

  brood- en banketbakken

  f 40,-

  reclame- en presentatietechnieken

  f 40,-

  mode en kleding

  f 40,-

  algemene operationele techniek

  f 44,-

  fijne techniek

  f 40,-

  edelsmeden

  f 41,-

  vliegtuigtechnieken

  f 40,-

 • b Opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector landbouw en natuurlijke omgeving

   

  1995

  alle opleidingen

  f 39,-

 • c1 Lange opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector economie

   

  1995

  administratie

  f 35,-

  handel

  f 36,-

  toerisme en recreatie

  f 36,-

  horeca

  f 39,-

  slagerij en vleessector

  f 39,-

  levensmiddelenhandel

  f 37,-

  textielhandel

  f 40,-

 • c2 Korte opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector economie

   

  1995

  administratie

  f 35,-

  handel

  f 36,-

  horeca

  f 39,-

 • d1 Lange opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector dienstverlening en gezondheidszorg

   

  1995

  dienstverlening en gezondheidszorg

  f 36,-

  mode en kleding

  f 40,-

  assisterende beroepen in de gezondheidszorg

  f 50,-

  uiterlijke verzorging

  f 36,-

  civiele en consumptieftechnische diensten

  f 36,-

  sport en bewegen

  f 40,-

  verpleging

  f 36,-

 • d2 Korte opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector dienstverlening en gezondheidszorg

   

  1995

  gezondheidszorg

  f 36,-

  uiterlijke verzorging

  f 36,-

  civiele en consumptieftechnische diensten

  f 36,-

 • e Overige opleidingen in het m.b.o.

   

  1995

  oriënterende en schakelende opleidingen

  f 40,-

Artikel 2. Nascholingsbedrag scholen voor v.a.v.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag voor nascholing van het personeel van de scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs is voor het kalenderjaar 1995 f 15,- per deeltijdequivalent.

Artikel 3. Nascholingsbedrag landelijke organen beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag voor nascholing van het personeel van de landelijke organen is voor het kalenderjaar 1995 f 1.184,- per formatieplaats.

Artikel 4. Nascholingsbedrag scholen voor b.b.o

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag voor nascholing van het personeel voor de scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs is voor het kalenderjaar 1995 f 17,- per deeltijdequivalent.

Artikel 5. Nascholingsbedragen deeltijds middelbaar beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De bedragen voor nascholing van het personeel van scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs waaraan deeltijds middelbaar beroepsonderwijs wordt verzorgd, zijn voor het kalenderjaar 1995 per deeltijdequivalent als volgt:

 

1995

deeltijds middelbaar technisch onderwijs

f 19,-

deeltijds middelbaar laboratoriumonderwijs

f 27,-

deeltijds middelbaar landbouwonderwijs

f 39,-

deeltijds middelbaar economisch en administratief onderwijs

f 13,-

deeltijds middelbaar dienstverlening en gezondheidszorgonderwijs

f 26,-

Artikel 6. Nascholingsbedragen v.h.b.o. en h.a.v.o./m.b.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag voor nascholing van het personeel van v.h.b.o. en h.a.v.o./m.b.o. is voor het kalenderjaar 1995 voor een afdeling v.h.b.o. f 44,- per leerling en voor een afdeling h.a.v.o./m.b.o. f 40,- per leerling.

Artikel 7. Nascholingsbedrag vormingsinstituten

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag voor het personeel van vormingsinstituten is voor de periode van 1 augustus 1994 tot en met 31 december 1994 f 252,- per formatieplaats. Voor het kalenderjaar 1995 is dat bedrag f 604,- per formatieplaats.

Artikel 8. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995, met uitzondering van artikel 7, eerste volzin, dat in werking treedt met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en dat terugwerkt tot en met 1 augustus 1994.

Artikel 10. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen nascholing b.v.e. 1995.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven