Besluit uitwerking herindeling van ministeriële taak inzake opvang van asielzoekers

Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-11-1994 t/m heden

Besluit van 23 november 1994, houdende de nadere uitwerking herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot de opvang van asielzoekers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 11 november 1994, nr. 94M007308, gedaan mede namens Onze Ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op het bepaalde in Ons Besluit van 5 september 1994;

Hebben goedgevonden en verstaan:

artikel 1

De verplichtingen voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voortvloeiende uit het dienstverband met:

  • 1. het personeel van het voormalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voorzover behorende tot het Directoraat-Generaal Welzijn, hoofdafdeling Opvang Asielzoekers, en

  • 2. het personeel van de centrale, decentrale en stafafdelingen van het voormalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, voorzover dat personeel door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op basis van de vastgestelde formatie wordt overgeplaatst bij de Minister van Justitie,

rusten te rekenen vanaf 1 november 1994 op het Ministerie van Justitie. Onze Ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

's-Gravenhage , 23 november 1994

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken

W. Kok

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven