Vaststelling eenmalige bijdrage aan gemeenten voor invoering nieuwe reisdocumenten

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 10-12-1994 t/m 31-01-2005

Vaststelling eenmalige bijdrage aan gemeenten voor invoering nieuwe reisdocumenten

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat de invoering van nieuwe reisdocumenten met ingang van 1 januari 1995 extra inspanningen vergt van de gemeenten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De gemeenten ontvangen over het begrotingsjaar 1994 een eenmalige bijdrage van totaal f 1,8 mln. ter tegemoetkoming in de kosten die zij maken voor de invoering van de nieuwe reisdocumenten met ingang van 1 januari 1995.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De verdeling van het bedrag is gebaseerd op het inwonertal per gemeente per 1 januari 1994.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Terug naar begin van de pagina