regeling afgifte verklaringen door de Koninklijke marechaussee

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 02-11-1994 t/m heden

regeling afgifte verklaringen door de Koninklijke marechaussee

De Minister van Justitie, in overeenstemming met de Minister van Defensie,

Gezien de brief van de Commandant Koninklijke marechaussee van 21 september 1994 en de brief van de Commandant van het district Koninklijke marechaussee Luchtvaart van 17 augustus 1994;

Besluit:

Artikel 1

De Commandant Koninklijke marechaussee is gemachtigd tot het namens de Minister van Justitie uitoefenen van de bevoegdheid tot het afgeven van een verklaring ten aanzien van personen naar wie een veiligheidsonderzoek is ingesteld in verband met een te vervullen vertrouwensfunctie op de burgerluchtvaartterreinen Schiphol, Rotterdam, Eelde, Maastricht, Eindhoven en Twente.

Artikel 2

De bevoegdheid, bedoeld in artikel 1, gaat in geval van afwezigheid van de in dat artikel genoemde mandataris voor de duur daarvan over op zijn plaatsvervanger.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als regeling afgifte verklaringen door de Koninklijke marechaussee.

Deze regeling zal met bijbehorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Van de plaatsing zal mededeling worden gedaan in het Algemeen Politieblad.

Den Haag, 2 november 1994

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

H. P. Wooldrik

,

hoofd van de Directie Politie

Naar boven