Wijziging Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 05-11-1994 t/m 31-12-2014

Wijziging Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

[Red: De Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten wordt gewijzigd.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Tot 1 september 1995 mogen belastingzegels die voldoen aan het gestelde in de artikelen 27, 28, 29 en 30 van de Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten zoals die luidden op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze regeling, worden vervaardigd en worden aangebracht op verpakkingen van snuiftabak en pruimtabak mits deze vóór 1 september 1995 worden uitgeslagen of ingevoerd.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Naar boven