Wijziging Uitvoeringsregeling accijns

Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 05-11-1994 t/m heden

Wijziging Uitvoeringsregeling accijns

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 78, vierde lid, van de Wet op de accijns (Stb. 1991, 561);

Besluit:

Artikel II

  • 1 Tot 1 september 1995 mogen accijnszegels die voldoen aan het gestelde in de artikelen 40, 41, 42 en 43 van de Uitvoeringsregeling accijns zoals die luidden op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze regeling, worden vervaardigd en aangebracht op verpakkingen van sigaren en pijptabak, mits deze vóór 1 september 1995 worden uitgeslagen of ingevoerd.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Naar boven