Beschikbaar bedrag Subsidieregeling erkenningsregelingen

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 21-10-1994 t/m 10-06-2005

Beschikbaar bedrag Subsidieregeling erkenningsregelingen

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling erkenningsregelingen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Het bedrag dat beschikbaar is voor het in 1994 doen van toezeggingen op grond van de Subsidieregeling erkenningsregelingen wordt vastgesteld op f 1.000.000,00.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 oktober 1994

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Terug naar begin van de pagina