Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen

Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 16-10-1994 t/m heden

Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 12 van de wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Besluit:

Artikel II

De opvang van vreemdelingen die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling reeds werden opgevangen in het kader van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen kan worden voortgezet.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 14 oktober 1994

De

Staatssecretaris

van
Justitie,

E.M.A. Schmitz

Naar boven