Instellingsbesluit Nederlandse beheersorganisatie Europol

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Instellingsbesluit Nederlandse beheersorganisatie Europol

De Minister van Justitie,

Gelet op de Ministeriële Overeenkomst van 2 juni 1993 inzake de oprichting van de Europol Drugs Unit;

Gelet op het besluit van de Europese Regeringsleiders van 29 oktober 1993, waarbij Den Haag als vestigingsplaats van Europol is aangewezen;

Besluit:

  • 1 Op te richten met ingang van 1 januari 1994 de Nederlandse Support Group Host State Europol Drugs Unit, die tot taak krijgt de daadwerkelijke vestiging van de Europol organisatie te 's-Gravenhage voor te bereiden en te ondersteunen;

  • 2 Aan te wijzen tot Nederlandse projectleider Europol, tevens tot Hoofd van de Support Group Host State Europol Drugs Unit, de heer drs. M.L.J. de Jong, Commissaris van Politie;

  • 3 De Support Group Host State Europol Drugs Unit te laten ressorteren onder de directie Politie van het Ministerie van Justitie;

  • 4 De Nederlandse Beheersorganisatie Europol Drugs Unit op te heffen.

    Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

's-Gravenhage, 5 oktober 1994

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
Het

Hoofd van de directie Politie,

H.P. Wooldrik

Naar boven