Regeling vaststelling formulier speciale noodslachtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 22-03-2002 t/m 31-12-2005

Regeling vaststelling formulier speciale noodslachtingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, vierde lid, van het Besluit produktie en handel vers vlees;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dieren die ingevolge artikel 5, vierde lid, van het Besluit produktie en handel vers vlees bij een speciale noodslachting buiten het slachthuis zijn gedood, dienen tijdens het vervoer en bij de keuring te worden vergezeld van een volledig ingevulde verklaring van de eigenaar of houder van het dier en van de dierenarts overeenkomstig bijlage I.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 oktober 1994.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling formulier speciale noodslachtingen.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage I. Deze bijlage behoort bij artikel 1 van de Regeling vaststelling formulier speciale noodslachtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Bijlage 31820.png
Bijlage 31821.png
Naar boven