Vaststelling model machtiging binnentreden woning

[Regeling vervallen per 03-07-2004.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-10-1994 t/m 02-07-2004

Vaststelling model machtiging binnentreden woning

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 2, derde lid, van de Algemene wet op het binnentreden,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 03-07-2004]

Het model van een schriftelijke machtiging als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Algemene wet op het binnentreden luidt overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 03-07-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober.

Het besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 september 1994

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven