Besluit gemeentelijke indeling van het tot de provincie Noord-Holland behorende deel [...] de oever van de gemeenten Amsterdam, Diemen en Muiden

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-11-1996.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 02-11-1994 t/m heden

Besluit van 29 september 1994, houdende gemeentelijke indeling van het tot de provincie Noord-Holland behorende deel van het IJsselmeer langs de oever van de gemeenten Amsterdam, Diemen en Muiden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 6 juli 1994, nr. BW94/U1335, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;

Gelet op artikel III, eerste lid, van de Wet van 13 mei 1991, houdende procedurele bepalingen met betrekking tot wijziging van de gemeentelijke of provinciale indeling;

De Raad van State gehoord (advies van 1 augustus 1994, nr. W04.94.0430);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort, van 19 september 1994, nr. BW94/1707, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling wordt een gedeelte van het grondgebied van het tot de provincie Noord-Holland behorende zuidelijk deel van het IJsselmeer gemeentelijk ingedeeld bij de gemeente Amsterdam, zodat de grens als volgt komt te lopen:

  • a. de grens tussen de gemeenten Amsterdam en Waterland wordt zodanig gewijzigd dat de nieuwe grens vanaf het meest noordoostelijke hoekpunt van de bestaande grens tussen beide gemeenten de bestaande grens volgt van de gemeente Waterland met het nog niet gemeentelijk ingedeeld gebied, totdat de grens met de provincie Flevoland wordt bereikt, van welk punt de coördinaten in het verschoven stelsel van rijksdriehoeksmeting zijn x = 134 029,81 y = 489 022,36;

  • b. de grens tussen de gemeenten Amsterdam en Muiden wordt zodanig gewijzigd dat de nieuwe grens vanaf het onder a laatstgenoemde punt in ongeveer zuidwestelijke richting de rechte verbindingslijn volgt naar een punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van rijksdriehoeksmeting zijn x = 131 197,50 y = 487 556,05, vervolgens knikt de nieuwe grens in ongeveer zuidelijke richting om, naar het noordwestelijke hoekpunt van de bestaande grens van de gemeente Muiden met nog niet gemeentelijk ingedeeld gebied en volgt dan laatstgenoemde grens tot het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van rijksdriehoeksmeting zijn x = 131 276,48 y = 485 384,14;

  • c. de grens tussen de gemeenten Amsterdam en Diemen wordt zodanig gewijzigd dat de nieuwe grens eerst in ongeveer west-zuidwestelijke richting de rechte verbindingslijn volgt vanaf het onder b laatstgenoemde punt naar een punt op de bestaande grens van Amsterdam met nog niet gemeentelijk ingedeeld gebied, waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van rijksdriehoeksmeting zijn x = 129 491,40 y 484 610,60; vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer zuidelijke richting de bestaande grens van Amsterdam met nog niet gemeentelijk ingedeeld gebied totdat het snijpunt van de grenzen van Amsterdam en Diemen met niet gemeentelijk gebied wordt bereikt.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt een gedeelte van het grondgebied van het tot de provincie Noord-Holland behorende zuidelijk deel van het IJsselmeer gemeentelijk ingedeeld bij de gemeente Diemen, zodanig dat:

  • a. de grens tussen Diemen en Amsterdam komt te lopen als beschreven in artikel 1, onder b;

  • b. de grens tussen Diemen en Muiden wordt zodanig gewijzigd dat de nieuwe grens vanaf het in artikel 1, onder b, laatstgenoemde punt in zuidelijke richting eerst de bestaande grens van de gemeente Muiden met nog niet gemeentelijk ingedeeld gebied volgt tot het punt waarvan de coördinaten in het verschonen stelsel van rijksdriehoeksmeting zijn x = 131 335,47 y 483 761,84; vervolgens knikt de nieuwe grens in ongeveer zuidwestelijke richting om en volgt de rechte verbindingslijn naar het punt op de bestaande grens tussen Diemen en Muiden, waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van rijksdriehoeksmeting zijn x = 130 625,00 y = 483 445,40.

Artikel 3

Met ingang van de datum van herindeling wordt een gedeelte van het grondgebied van het tot de provincie Noord-Holland behorende zuidelijke deel van het IJsselmeer gemeentelijk ingedeeld bij de gemeente Muiden, zodanig dat:

  • a. de nieuwe grens tussen de gemeenten Muiden en Amsterdam komt te lopen als beschreven in artikel 1, onder b;

  • b. de nieuwe grens tussen Muiden en Diemen komt te lopen als beschreven in artikel 2, onder b;

  • c. de nieuwe grens tussen Muiden en de provincie Flevoland vanaf het in artikel 1, onder a, laatstgenoemde punt in zuidelijke richting de grens volgt tussen de provincie Flevoland en niet gemeentelijk ingedeeld gebied tot het noordoostelijke hoekpunt van de gemeente Muiden, waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van rijksdriehoeksmeting zijn x = 134 029,81 y = 486 992,15 wordt bereikt; vanaf dit punt volgt de grens in zuidoostelijke richting de bestaande grens tussen de gemeente Muiden en de provincie Flevoland.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 september 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

Uitgegeven de eerste november 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven