Vergoedingenregeling reiskosten Kiesraad

Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 27-10-1994 t/m heden

Vergoedingenregeling reiskosten Kiesraad

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 16 van het Reisbesluit binnenland;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De Minister van Binnenlandse Zaken vergoedt aan de leden en de secretaris van de Kiesraad de reiskosten op basis van openbaar vervoer eerste klasse of op basis van eigen vervoer, gemaakt voor het bijwonen van vergaderingen ten behoeve van de uitoefening van hun taken zoals bedoeld in artikel A 1 van de Kieswet, zonder dat daarvoor bewijsstukken behoeven te worden overgelegd.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

's-Gravenhage, 28 september 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven