Vaststelling modellen ten behoeve van verantwoording aan Verzekeringskamer

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 17-09-1994 t/m 31-12-2005

Vaststelling modellen ten behoeve van verantwoording aan Verzekeringskamer

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 10, tweede lid, van het besluit van 24 mei 1955, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 24 van de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds (Stb. 216);

Gelezen het voorstel van de Verzekeringskamer van 4 november 1992;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De modellen bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit van 24 mei 1955, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 24 van de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds (Stb. 216) worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1993.

  • 2 De bij dit besluit behorende bijlage wordt bekendgemaakt door terinzageligging bij de hoofdafdeling Bibliotheek en Documentatie van het Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage.

's-Gravenhage, 9 september 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. M. A. Schmitz

Naar boven