Aanwijzing instelling bereiding en aflevering farmaceutische produkten

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 06-10-1994 t/m 30-06-2007

Aanwijzing instelling bereiding en aflevering farmaceutische produkten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelezen de brief van de Gezondheidsdienst Streekgewest Westelijk Noord-Brabant d.d. 16 augustus 1994;

Gelet op artikel 62, eerste lid, onder c, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Als een instelling, bedoeld in artikel 62, eerste lid, onder c, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten wordt aangewezen de Gezondheidsdienst Streekgewest Westelijk Noord-Brabant te Bergen op Zoom.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
de

Directeur Geneesmiddelenvoorziening,

C. M. de Vos

Naar boven