Verlening bevoegdheid aan SAIP tot toepassing samenloopregelingen

Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-10-1994 t/m heden

Verlening bevoegdheid aan SAIP tot toepassing samenloopregelingen

De Minister van Binnenlandse Zaken

Besluit:

Artikel 1

De Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) wordt de bevoegdheid verleend om namens de Minister van Binnenlandse Zaken besluiten te nemen over de toepassing van de zogenoemde samenloopregelingen bij de uitvoering van:

Artikel 2

De SAIP wordt de bevoegdheid verleend om namens de Minister van Binnenlandse Zaken te beslissen op bezwaarschriften, ingediend tegen beslissingen als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

De SAIP wordt de bevoegdheid verleend om namens de Minister van Binnenlandse Zaken in rechte op te treden, indien tegen een beslissing als bedoeld in de voorgaande artikelen beroep worden ingesteld bij de rechter. De Raad van Beheer van de SAIP wijst daartoe schriftelijk de personen aan die namens de Minister van Binnenlandse Zaken, als gemachtigde, kunnen optreden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 augustus 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven