Benoemingsbeschikking voor de voorzitter en leden van de Begeleidingscommissie meldpunt ongebruikelijke transacties

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-06-1997 t/m 31-07-2008

Benoemingsbeschikking voor de voorzitter en leden van de Begeleidingscommissie meldpunt ongebruikelijke transacties

De Minister van Justitie,

Gelet op de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stbl. 1993, 705), in welke wet wordt bepaald dat een Begeleidingscommissie voor het meldpunt ongebruikelijke transacties is ingesteld;

Overwegende datde Wet melding ongebruikelijke transacties bepaalt dat de leden van de Begeleidingscommissie worden benoemd door de Minister van Justitie op voordracht van de in art. 16 eerste lid van die wet bedoelde instanties;

Overwegende datde Wet melding ongebruikelijke transacties bepaalt dat de leden van de Begeleidingscommissie worden benoemd voor een periode van drie jaren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Te benoemen in de Begeleidingscommissie voor het meldpunt ongebruikelijke transacties als voorzitter, tevens lid:

  • -

   ‘de heer mr. D. W. Steenhuis, Procureur-Generaal in de ressorten Leeuwarden en Arnhem’:

 • 2 Te benoemen in de Begeleidingscommissie voor het meldpunt ongebruikelijke transacties als lid:

  • -

   mr. P. Arlman, algemeen secretaris van de Vereniging voor de Effectenhandel, mede voorgedragen door de Vereniging European Options Exchange;

  • -

   mr. J. G. Bos, plaatsvervangend hoofd van de Directie Politie van het Ministerie van Justitie;

  • -

   mr. E. E. Canneman, directeur-secretaris van de Stichting Toezicht Effectenverkeer;

  • -

   drs. N. A. L. van Dam, directeur toezicht verzekeringen, Verzekeringskamer;

  • -

   de heer J. A. de Jongh, directeur AMEV Nederland N.V., voorgedragen door het Verbond van Verzekeraars;

  • -

   mr. L. C. F. A. J. S. de Leur, directeur Binnenlands Geldwezen van het Ministerie van Financiën;

  • -

   de heer M. Minderhoud, lid Raad van Bestuur Internationale Nederlanden Bank N.V., voorgedragen door de Nederlandse Vereniging van Banken;

  • -

   prof. dr. M. van Nieuwkerk, onderdirecteur van de Nederlandsche Bank N.V.;

  • -

   mr. C. J. A. Schouten, directeur van de Economische Controledienst;

  • -

   mr. H. A. C. Smid, landelijk MOT-Officier van Justitie;

  • -

   de heer J. A. J. Th. Vissers, plaatsvervangend korpschef Regiopolitie Noord-Braband-noord, voorgedragen door de Raad van Hoofdcommissarissen;

  • -

   mr. A. A. van Voorst Vader, voorzitter van de Nederlandse Bond van Assurantie-bemiddelaars, mede voorgedragen door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantieadviseurs;

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

Het hoofd van het meldpunt ongebruikelijke transacties woont de vergaderingen van de Begeleidingscommissie voor het meldpunt ongebruikelijke transacties bij.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze beschikking wordt aangehaald als: Benoemingsbeschikking voor de voorzitter en leden van de Begeleidingscommissie meldpunt ongebruikelijke transacties.

's-Gravenhage, 22 augustus 1994

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
De

Directeur-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding

,

H. A. van Brummen

(wnd.)
Terug naar begin van de pagina