Wijziging Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa 1993–1996

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 31-01-2005

Wijziging Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa 1993–1996

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa 1993–1996.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Een rechtspersoon, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa 1993–1996 die nog in 1994 uitgaven wil doen ten behoeve van activiteiten in landen, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, dient met het oog daarop uiterlijk 1 oktober 1994 een aanvullende begroting in bij de Minister van Binnenlandse Zaken.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het wordt geplaatst in de Staatscourant, met uitzondering van artikel I onderdeel B, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 1995.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Naar boven