Regeling merkteken asbestverwijdering

[Regeling vervallen per 01-03-2006.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 31-08-1994 t/m 28-02-2006

Regeling merkteken asbestverwijdering

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 11 van het Asbest-verwijderingsbesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-03-2006]

Als merkteken voor asbestverwijdering als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Asbest-verwijderingsbesluit, wordt aangewezen:

  • a. het beeldmerk ‘KOMO’, gedeponeerd onder registratienummer 402721 bij het Benelux Merkenbureau en onder registratienummer 381290 bij het Internationale Bureau voor de bescherming van het industriële eigendom, voor bedrijven die beschikken over een algemeen certificaat voor asbestverwijderen,

  • b. het beeldmerk ‘KOMO’, bedoeld in het eerste lid, waarbij wordt vermeld voor welke verwijderingsactiviteiten het deelcertificaat geldig is, voor bedrijven die beschikken over een deelcertificaat voor asbestverwijderen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-03-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-03-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling merkteken asbestverwijdering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 augustus 1994

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.G.M. Alders

Naar boven