Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM

[Regeling vervallen per 15-08-2010.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 01-09-1994 t/m 14-08-2010

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM

De Minister van Verkeer en Waterstaat

Gelet op artikel 16, eerste lid, van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-08-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

b. vergunninghouder:

de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 13a van de wet, voor GSM of van de tijdelijke vergunning, bedoeld in artikel 13i, derde lid, van de wet, voor GSM.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-08-2010]

  • 1 De vergunninghouder is verplicht zich te binden aan de GSM-MoU afspraken die op 7 september 1987 zijn gemaakt tussen telecommunicatiebedrijven en nationale regelgevende autoriteiten over de gecoördineerde introductie van een paneuropees 900 MHz digitaal cellulair telecommunicatie-systeem, met latere wijzigingen.

  • 2 De vergunninghouder vraagt het lidmaatschap aan en draagt bij toelating zorg voor handhaving van het lidmaatschap van de volgende internationale organisaties:

    • a. Europees Telecommunicatie Standaardisatie Instituut (ETSI), en

    • b. Internationale Telecommunicatie Unie (ITU).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-08-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1994.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat, dr.

J.E. Andriessen

Naar boven