Vaststelling kleur verzekeringsplaten voor bromfietsen 1995

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geldend van 26-08-1994 t/m 03-03-2004

Regeling vaststelling van de kleur van verzekeringsplaten voor bromfietsen en daarop te vermelden aanduidingen alsmede van plaats en volgorde van deze aanduidingen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, derde en vierde lid, van het koninklijk besluit van 16 september 1965, (Stb. 1965, 414);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-03-2004]

Voor de verzekeringsplaten welke het jaartal 1995 zullen dragen, wordt vastgesteld dat:

  • a. de ondergrond van de verzekeringsplaat een retroflecterende kleur geel heeft;

  • b. de letters en cijfers, het jaartal ‘1995’ en het woord ‘Nederland’ alsmede een eventuele rand worden uitgevoerd in de kleur groen;

  • c. het jaartal ‘1995’ en het woord ‘Nederland’ in de volgorde waarin zij hier zijn genoemd, onderaan op de verzekeringsplaat worden geplaatst.

Artikel 2

[Vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. E. Andriessen

Terug naar begin van de pagina