Wijzigingsbesluit Mijnreglement continentaal plat (ioniserende straling)

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geraadpleegd op 26-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-12-1994.
Geldend van 01-12-1994 t/m 31-12-2002

Wetstechnische informatie voor Artikel III

Informatie geldend op 01-12-1994

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-12-1994)

Opmerking

Besluit van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2003 Intrekking-regeling 31-10-2002 Stb. 2002, 542 26219 06-12-2002 Stb. 2002, 603
01-12-1994 Nieuwe-regeling 15-08-1994 Stb. 1994, 654 15-08-1994 Stb. 1994, 654
Naar boven