Wijzigingsbesluit Mijnreglement 1964, enz. (kankerverwekkende stoffen en processen)

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 26-08-1994.
Geldend van 26-08-1994 t/m 31-12-2002

Wetstechnische informatie voor Artikel II

Informatie geldend op 26-08-1994

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 26-08-1994)

Opmerking

Besluit van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2003 Intrekking-regeling 31-10-2002 Stb. 2002, 542 26219 06-12-2002 Stb. 2002, 603
26-08-1994 Nieuwe-regeling 09-08-1994 Stb. 1994, 627 09-08-1994 Stb. 1994, 627
Naar boven