Beschikking standplaatsen en ambtsgebieden van de secretariaten van de huurcommissies

Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-09-1994 t/m heden

Beschikking standplaatsen en ambtsgebieden van de secretariaten van de huurcommissies

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende, dat het gewenst is de standplaatsen en het ambtsgebied van de secretariaten van de Huurcommissie te wijzigen,

Besluit:

Artikel 1

Secretariaten van de Huurcommissie zijn gevestigd

Te

Ten behoeve van de commissies in de ressorten

Amsterdam

Amsterdam

Arnhem

Arnhem, Terborg, Zutphen, Wageningen, Groenlo, Nijmegen, Tiel, Harderwijk en Apeldoorn

Breda

Breda, Tilburg, Bergen op Zoom, Zevenbergen, Middelburg, Terneuzen en Zierikzee

Groningen

Groningen, Leeuwarden, Heerenveen, Beetsterzwaag, Sneek, Assen, Emmen, Meppel, Winschoten en Zuidbroek

Haarlem

Haarlem, Alkmaar, Den Helder, Hilversum, Hoorn en Zaandam

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch, Eindhoven, Boxmeer en Helmond

Maastricht

Maastricht, Heerlen, Sittard, Venlo en Roermond

Rijswijk

's-Gravenhage, Delft, Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda

Rotterdam

Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, Gorinchem, Oud Beijerland, Sommelsdijk en Brielle

Utrecht

Utrecht en Amersfoort

Zwolle

Zwolle, Deventer, Enschede, Almelo en Lelystad

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 1994.

Artikel 5

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking standplaatsen en ambtsgebieden van de secretariaten van de huurcommissies.

Afschriften van deze beschikking worden gezonden aan gedeputeerde staten der onderscheidene provincies, de voorzitters en secretarissen der onderscheidene huurcommissies, de directeur-generaal van de Volkshuisvesting, de Accountantsdienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 8 augustus 1994

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

R. den Dunnen

Naar boven