Besluit vaststelling model formulier betalingsbewijs transacties en boetes

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 09-10-2015 t/m 31-12-2019

Besluit vaststelling model formulier betalingsbewijs transacties en boetes

De Minister van Justitie,

Overwegende dat het noodzakelijk is de formulieren, als bedoeld in:

vast te stellen.

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • II dat het besluit van 11 maart 1992, kenmerk Directie Staats- en Strafrecht nr. 194400/292 (Stcrt. 1992, 64), wordt ingetrokken.

 • III dat dit besluit in werking treedt op 1 oktober 1994.

 • IV dat dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en in het Algemeen Politieblad.

's-Gravenhage, 3 augustus 1994

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
Het

waarnemend hoofd van de Directie Staats- en Strafrecht

,

R.F. Zeeuwen

Bijlage 1. behorende bij het Besluit vaststelling model formulier betalingsbewijs transacties en boetes

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Het betalingsbewijs voldoet aan de volgende eisen:

 • a. op het betalingsbewijs wordt in ieder geval de tekst ‘kwitantie’, ‘betalingsbewijs’ of een tekst van gelijke strekking opgenomen;

 • b. op het betalingsbewijs worden in ieder geval de volgende teksten of teksten van gelijke strekking opgenomen met het oog op het invullen van de informatie, bedoeld in onderdeel c:

  • 1°. ‘ter voldoening van’;

  • 2°. ‘nummer betaalvoorziening’;

  • 3°. ‘incasserende instantie’;

  • 4°. ‘betaalde sanctiebedrag’;

  • 5°. ‘betaalde administratiekosten’;

  • 6°. ‘procesverbaalnummer’, ‘zaaknummer’ of ‘CJIB-nummer’;

  • 7°. ‘datum en tijdstip betaling’;

  • 8°. ‘dienstnummer’ of ‘verbalisantennummer’;

 • c. op het betalingsbewijs wordt in ieder geval voldoende ruimte gereserveerd voor het invullen van de volgende informatie of informatie van gelijke strekking bij de teksten, bedoeld in onderdeel b:

  • 1°. de sanctie ten aanzien waarvan de betaling wordt voldaan;

  • 2°. het nummer dat is aangemaakt door de gebruikte betaalvoorziening;

  • 3°. de naam van de incasserende instantie;

  • 4°. het betaalde sanctiebedrag uitgedrukt in euro’s;

  • 5°. de betaalde administratiekosten uitgedrukt in euro’s;

  • 6°. het procesverbaalnummer, zaaknummer of nummer van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);

  • 7°. de datum en het tijdstip van betaling;

  • 8°. het dienst- of verbalisantennummer.

Naar boven