Besluit houdende opheffing van 4 regimenten infanterie

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-10-1994 t/m heden

Besluit van 29 juli 1994, tot opheffing van 4 regimenten infanterie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 21 juli 1994, nr. KAB/8551, Bevelhebber der Landstrijdkrachten;

Overwegende dat het, in verband met de herstructurering van de Koninklijke Landmacht, wenselijk is over te gaan tot opheffing van een viertal regimenten infanterie;

Gelet op het gestelde in het Koninklijk Besluit van 12 maart 1977, nummer 101, laatstelijk gewijzigd bij Ons Besluit van 26 januari 1985, nummer 72;

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Red: Enig artikel] .

  • 1 De Regimenten Infanterie Johan Willem Friso, Menno van Coehoorn, Oranje Gelderland en Chassé worden opgeheven, de traditie wordt niet overgenomen noch bewaard, de vaandels zullen worden ingenomen.

  • 2 De opheffingsdata zullen afzonderlijk door Onze Minister van Defensie worden vastgesteld.

  • 3 [Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons Militaire Huis.

's-Gravenhage, 29 juli 1994

Beatrix

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

Uitgegeven de drieëntwintigste augustus 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven