Besluit goedkeuring indicatoren ex artikel 8 van de Wet melding ongebruikelijke transacties

[Regeling vervallen per 28-04-2006.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 30-07-1994 t/m 27-04-2006

Besluit van 27 juli 1994, tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (goedkeuring indicatoren)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie van 26 mei 1994, nr WJB 94/517;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

De Raad van State gehoord (advies van 20 juli 1994, No. W06.94.0354);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie, van 25 juli 1994, nr WJB 94/1024M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-04-2006]

De indicatoren, bedoeld in artikel 20 van de Wet melding ongebruikelijke transacties, vastgesteld bij ministeriële regeling van 20 januari 1994, worden goedgekeurd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-04-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 27 juli 1994

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. Kok

De Minister van Justitie a.i.,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de negenentwintigste juli 1994

De Minister van Justitie a.i.,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Naar boven