Kwalificerend aandeel in open commanditaire vennootschap

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2001.]
Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 21-07-1994 t/m heden

Kwalificerend aandeel in open commanditaire vennootschap

De Staatssecretaris deelt het volgende mee.

In het besluit van 19 december 1991, nr. DB91/6241 (Vpb’69, nr. 1.01.42; BNB 1992/55) heb ik met toepassing van artikel 63 AWR goedgekeurd, dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is indien een aan de vennootschapsbelasting onderworpen lichaam voor ten minste 5% in het vennootschapsvermogen van een open commanditaire vennootschap participeert als commanditair vennoot en indien ook overigens voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 13, lid 2 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Op een vraag naar de betekenis die moet worden toegekend aan het in het besluit gebruikte begrip ‘vennootschapsvermogen van de open commanditaire vennootschap’ heb ik geantwoord dat ik, met inachtneming van het arrest van de Hoge Raad van 7 juli 1982, BNB 1982/268, van oordeel ben dat daaronder is te verstaan dat deel van het vermogen van de commanditaire vennootschap dat toekomt aan de commanditaire vennoten.

Voor de toepassing van de aanmerkelijk-belangregeling ex artikel 39 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 neem ik een gelijkluidend standpunt in.

Naar boven