Regeling buitengewoon verlof in verband met de opleiding schoolleiders primair onderwijs

[Regeling vervallen per 18-06-2003.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 23-11-1996 t/m 17-06-2003

Regeling buitengewoon verlof in verband met de opleiding schoolleiders primair onderwijs

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende dat met ingang van 1 augustus 1994 aan een viertal hogescholen ten behoeve van directeuren van scholen voor primair onderwijs de twee-jarige opleiding schoolleiders primair onderwijs van start gaat;

Gelet op artikel I-C 29a van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel

Besluit:

Artikel 1. Duur van het verlof

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

De duur van het kort buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging voor het deelnemen aan de opleiding schoolleiders primair onderwijs, zoals die wordt verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Gelderland, de Christelijke Hogeschool Windesheim, de Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg en de Hogeschool Drenthe is 168 uur per schooljaar.

Artikel 2. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 4. Citeertitel

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling buitengewoon verlof in verband met de opleiding schoolleiders primair onderwijs.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,
namens deze,

drs. W.J.J. van Velzen,

directeur primair onderwijs

.
Naar boven