Regeling openstelling Wet stimulering zeescheepvaart 1994

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 20-07-1994 t/m 30-06-2011

Regeling openstelling Wet stimulering zeescheepvaart 1994

De Minister van Verkeer en Waterstaat

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

  • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Wet stimulering zeescheepvaart kan worden ingediend in de periode van 21 juli tot en met 4 augustus 1994.

  • 2 Het bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, ingediende structuurplan dient betrekking te hebben op de periode van 1 september 1993 tot en met 31 december 1995.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling openstelling Wet stimulering zeescheepvaart 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 juli 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J.R.H. Maij-Weggen

Naar boven