Regeling budgetten Wet stimulering zeescheepvaart 1994

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 20-07-1994.
Geldend van 20-07-1994 t/m 30-06-2011

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 20-07-1994

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-07-1994)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2011 Intrekking-regeling 29-03-2011 Stcrt. 2011, 5973 IENM/BSK-2011/35584 29-03-2011 Stcrt. 2011, 5973 Alg. 1
20-07-1994 Nieuwe-regeling 13-07-1994 Stcrt. 1994, 134 DGSM/J 31.216/94 13-07-1994 Stcrt. 1994, 134

Opmerkingen

  1. Artikel V van Stcrt. 2011/5973 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven