Regeling budgetten Wet stimulering zeescheepvaart 1994

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 20-07-1994 t/m 30-06-2011

Regeling budgetten Wet stimulering zeescheepvaart 1994

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Structuurverklaringen, aangevraagd in het tijdvak bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Regeling openstelling Wet stimulering zeescheepvaart 1994, kunnen worden afgegeven tot een bedrag van:

  • a. maximaal f 75 mln., indien betrekking hebbend op de toekenning van zeescheepvaartaftrek;

  • b. maximaal f 30 mln., indien betrekking hebbend op de toekenning van stimuleringspremie zeescheepvaart.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling budgetten Wet stimulering zeescheepvaart 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 juli 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

J.R.H. Maij-Weggen

Naar boven