Wijziging vergoeding verblijfkosten leden Tweede Kamer 1994

[Regeling vervallen per 24-03-2010.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 23-03-2010

Wijziging vergoeding verblijfkosten leden Tweede Kamer 1994

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer (Stb. 1994, 357, volledige tekstplaatsing) luiden de bedragen bedoeld in de artikelen 8 en 9 van evengenoemde wet als volgt:

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-03-2010]

De tabel van artikel 8, tweede lid, voor de vergoeding van verblijfkosten per jaar, luidt als volgt:

– vanaf 1 januari 1994:

0 km

f 8.060,-

10 km

f 13.340,-

75 km

f 18.425,-

150 km

f 24.640,-

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-03-2010]

Vergoeding van beroepskosten f 12.453,- voor het jaar 1994.

's-Gravenhage, 11 juli 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

D.IJ.W. de Graaff-Nauta

Naar boven