Besluit afwijking verantwoordelijkheidstoedeling welzijnsbeleid

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 25-09-2002 t/m 31-12-2006

Besluit van 4 juli 1994, houdende afwijking van verantwoordelijkheidstoedeling welzijnsbeleid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 28 maart 1994, Directie Algemeen Sociaal Beleid, nr. 941065;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Welzijnswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 15 april 1994, No. W13.94.0182);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 21 juni 1994;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In afwijking van artikel 4 van de Welzijnswet 1994 behoort tot de verantwoordelijkheid van de provincies het beleid inzake de S.O.S.-telefonische hulpdiensten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

In afwijking van artikel 4 van de Welzijnswet 1994 behoort tot de verantwoordelijkheid van het Rijk het beleid inzake:

  • a. internaten voor kinderen van binnenschippers en kermisexploitanten;

  • b. categoriaal maatschappelijk werk;

  • c. bejaardenpensions;

  • d. maatschappelijke hulpverlening in verband met zwangerschap, adoptie, sexueel geweld en alleenstaand ouderschap;

  • e. instellingen voor vorming, training en advies;

  • f. activiteiten die gesubsidieerd worden uit de opbrengst van de vierde tranche van de goudpool van de Tripartite Goudcommissie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van het Staatsblad waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit afwijking verantwoordelijkheidstoedeling welzijnsbeleid.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Reykjavik, 4 juli 1994

Beatrix

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

Uitgegeven de eenentwintigste juli 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Terug naar begin van de pagina