Regeling indiening staten verzekeringsbedrijf 1994

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-07-1994 t/m 31-12-2006

Regeling van de Verzekeringskamer van 27 juni 1994, nr. 2.111/94-998/1, houdende uitvoering van artikel 1, vijfde lid, van het Besluit staten verzekeringsbedrijf 1994

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 2 De gegevens van de flexibele magneetschijf dienen identiek te zijn aan die van de overige in te dienen staten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 27 juni 1994

Verzekeringskamer

Lid Bestuur

,

Drs. A.I.M. Kool

Terug naar begin van de pagina