Regeling aanwijzingen staten verzekeringsbedrijf 1994

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2006

Regeling van de Verzekeringskamer van 27 juni 1994, nr. 2.111/94-988/2, houdende uitvoering van artikel 1, tweede lid, van het Besluit staten verzekeringsbedrijf 1994

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 2 De bijlage bij deze regeling ligt ter inzage ten kantore van de Verzekeringskamer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 27 juni 1994

Verzekeringskamer

Lid Bestuur

,

Drs. A.I.M. Kool

Naar boven