Wijziging Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 06-07-1994 t/m 22-12-2004

Wijziging Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien het advies van de Centrale Landinrichtingscommissie;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden]

Artikel II

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Ten aanzien van de kavelverbeteringswerken ‘De Broekpolders’ ‘Pijnacker-Delfgauw’, ‘De Gaag’ en ‘Albert van 't Hartweg’ waarvoor reeds het reconstructieplan als bedoeld in artikel 17 van de Regeling Reconstructie oude glastuinbouwgebieden is vastgesteld, blijft het vóór dat tijdstip geldende recht terzake het verlenen van een bijdrage van toepassing totdat op aanvragen daartoe is beslist.

Artikel III

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 juni 1994

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voor deze: De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

drs. G. van der Lely

Naar boven