Banenpool in relatie tot overleg van 16 maart 1994

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-07-1994 t/m 24-09-2008

Banenpool in relatie tot overleg van 16 maart 1994

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 25-09-2008]

[Red: Wijzigt de Rijksbijdrageregeling banenpools (Stcrt. 1990, 169).]

Artikel II

[Vervallen per 25-09-2008]

Indien uit enige voor 1 juli 1994 afgesloten arbeidsovereenkomst voor de banenpool de verplichting voortvloeit om aan een deelnemer van de banenpool toeslagen te betalen, in afwijking van het bepaalde in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, is artikel 6, tweede lid, ten aanzien van die arbeidsverhouding eerst van toepassing met ingang van 1 januari 1995.

Artikel III

[Vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1994, en werkt, voorzover het betreft het bepaalde in artikel 1, onder B, terug tot en met 1 januari 1994.

's-Gravenhage, 21 juni 1994

De

Minister

voornoemd,

B. de Vries

Terug naar begin van de pagina