Voertuigreglement

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 01-03-2009 t/m 30-04-2009

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingVR
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0006746
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel ervaringsfase ontheffingverlening LZV
 2. Beleidsregel ontheffingverlening exceptionele transporten RDW
 3. Erkenningsregeling snelheidsbegrenzers
 4. Kleine serie-regeling
 5. Regeling afgifte bromfietscertificaten
 6. Regeling deugdelijkheid en weggedrag
 7. Regeling eisen individuele goedkeuring
 8. Regeling gelijkwaardige snelheidsbegrenzers
 9. Regeling kentekens en kentekenplaten
 10. Regeling meetmethoden massa's en afmetingen van bedrijfsauto's en aanhangwagens
 11. Regeling permanente eisen
 12. Regeling restantvoorraden voertuigen
 13. Regeling T100-bussen
 14. Regeling toelatingseisen
 15. Regeling toelatingseisen voertuigonderdelen
 16. Regeling transitokentekens
 17. Regeling vaststelling datum eerste toelating van voertuigen
 18. Regeling verkeersregelaars 2009
 19. Regeling voertuigen met speciaal gebruiksdoel
 20. Regeling wijziging constructie
 21. VenW-intrekkingsregeling 2008
 22. Wijzigingsregeling diverse regelingen VW in verband met harmonisatie model ‘RDW erkend bedrijf’
 23. Wijzigingsregeling enkele regelingen op het gebied van de Voertuigreglementering (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen)
 24. Wijzigingsregeling Regeling wijziging constructie (installatie en gebruik snelheidsbegrenzers)
 25. Wijzigingsregeling Voorschriften meetmiddelen 1997, enz. (aanpassing eisen registratie-inrichting roetmeters, vervallen toelatingseisen achterlichten fietsen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing belading van voertuigen
 2. Aanwijzing inbeslagneming bij verkeersdelicten
 3. Aanwijzing maximum constructiesnelheid brom- en snorfietsen
 4. Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen
 5. Richtlijn voor strafvordering maximum constructiesnelheid brom- en snorfietsen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing inbeslagneming bij verkeersdelicten
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing maximum constructiesnelheid brom- en snorfietsen
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel ervaringsfase ontheffingverlening LZV
  Artikel: 1
  Bijlage: B
 5. Beleidsregel ontheffingverlening exceptionele transporten RDW
 6. Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer
  Artikel: 1
 7. Besluit rijonderricht motorrijtuigen
  Artikelen: 6, 8
 8. Examenreglement brandweerchauffeur 1997
  Bijlage: bij artikel 6 van het examenreglement brandweerchauffeur 1997
 9. Instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV
  Artikel: 2
 10. Kleine serie-regeling
  Artikel: 5
 11. Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer
  Enig-artikel: enig-artikel
 12. Regeling aanwijzing bromfietsen of motorfietsen ten behoeve van vrijstelling van de helmdraagplicht
  Artikel: 8
 13. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM
  Artikel: 1
 14. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B
  Artikel: 1
 15. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie C
  Artikel: 1
 16. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie D
  Artikel: 1
 17. Regeling optische en geluidssignalen 2009
  Artikel: 6
 18. Regeling permanente eisen
  Artikel: 2.8.20
 19. Regeling toelatingseisen
  Artikel: 4.1
 20. Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
  Bijlage: 2
 21. Regeling voertuigen met speciaal gebruiksdoel
  Artikel: 1
 22. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  Artikelen: 33, 39, 98
 23. Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen
  Tekst: tekst
 24. Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen
  Tekst: tekst
 25. Transactiebesluit 1994
  Bijlage: bedoeld in artikel 3 van het Transactiebesluit 1994
Terug naar begin van de pagina