Intrekking Bijdrageregeling schone en lawaai-arme vrachtwagens en bussen

Geldend van 01-07-1994 t/m heden

Intrekking Bijdrageregeling schone en lawaai-arme vrachtwagens en bussen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Besluit:

Artikel 2

Een aanvraag op grond van de Bijdrageregeling schone en lawaai-arme vrachtwagens en bussen die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling en waarop nog niet onherroepelijk is beslist, wordt beheerst door de Bijdrageregeling schone en lawaai-arme vrachtwagens en bussen zoals die luidde voor dat tijdstip.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

's-Gravenhage, 16 juni 1994

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.G.M. Alders

Terug naar begin van de pagina